USŁUGI KANCELARII

W sprawach bieżących porady są udzielane ustnie lub za pośrednictwem e-mail, w sprawach bardziej skomplikowanych wydawane są opinie prawne na piśmie zawierające szczegółowe analizy problemu i możliwe rozwiązania.

Klienci indywidualni

Kancelaria świadczy usługi dla Klientów indywidualnych, którzy potrzebują profesjonalnej pomocy prawnej udzielanej przez adwokata. Pomoc prawna może zostać udzielona w postaci porady prawnej, bądź w postaci pomocy przy sporządzaniu pism procesowych czy reprezentowaniu Klienta przed sądem.

Klienci biznesowi

Kancelaria świadczy pomoc prawną podmiotom gospodarczym. Usługa świadczona jest zarówno jako stała obsługa prawna jak i na podstawie umowy na poszczególne zlecenia. Istnieje możliwość udzielenia pomocy prawnej w siedzibie Klienta jednorazowo bądź w ustalonym w umowie zakresie.

Prawo cywilne

Prawo karne

Prawo rodzinne

Upadłość konsumencka

Spadki i dziedziczenie

Prawo pracy

Porozmawiajmy

Skontaktuj się z nami i porozmawiajmy o tym, jak możemy Ci pomóc.