PRAWO CYWILNE

  • Reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych. Sporządzanie pism procesowych z zakresu prawa cywilnego np. pozew, odpowiedź na pozew, pismo zawierające wnioski dowodowe, apelacja.
  • Sporządzanie oraz uczestniczenie w procesie negocjowania treści umów oraz nadzór nad procesem ich wykonywania.
  • Prowadzenie spraw z zakresu własności i praw rzeczowych (zasiedzenie, ochrona posiadania, zniesienie współwłasności).
  • Prowadzenie spraw z zakresu prawa zobowiązań, w tym m.in. dotyczących umowy sprzedaży (dochodzenie praw z tytułu rękojmi lub gwarancji), umowy o dzieło, najmu, dzierżawy, ubezpieczenia.
  • Windykacja roszczeń majątkowych zarówno w zakresie działań polubownych, jak i przez prowadzenie sprawy na etapie postępowania sądowego, aż do skierowania sprawy i reprezentowania klienta w postępowaniu egzekucyjnym.

Porozmawiajmy

Skontaktuj się z nami i porozmawiajmy o tym, jak możemy Ci pomóc.