O MNIE

Od urodzenia mieszkam w Piasecznie. Naukę rozpocząłem w Szkole Podstawowej nr 3 w Piasecznie. Następnie naukę kontynuowałem w Gimnazjum nr 4 w Piasecznie oraz LXX Liceum Ogólnokształcącym im. Aleksandra Kamińskiego w Warszawie. Po ukończeniu szkoły średniej studiowałem dziennie na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, gdzie uzyskałem tytuł magistra nauk prawych. Po zakończonych studiach odbyłem aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Obecnie jestem adwokatem prowadzącym indywidualną kancelarię na terenie naszego miasta. Ukończyłem studia podyplomowe Menedżerów Samorządu Terytorialnego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Mandat radnego objąłem 26 stycznia 2011 r . W Radzie Miejskie w Piasecznie pełnię funkcję Wiceprzewodniczącego Rady oraz opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno. Uczestniczę w pracach komisji: Oświaty, Prawa i porządku publicznego oraz Finansów i Inwestycji. Ponadto jestem członkiem Piaseczyńskiej Rady Pożytku Publicznego. W swojej pracy samorządowej skupiam się na poprawie jakości życia mieszkańców poprzez pomoc w rozwiązywaniu ich codziennych problemów zaczynając od prostych tj. chodniki kończąc na trudnych sprawach administracyjnych, pamiętając o złożonym ślubowaniu:

Radny jest dla mieszkańców. Powinien wychodzić naprzeciw wszystkim oczekiwaniom i potrzebom. Od samego początku moje hasło to „Zawsze dla Was”.

Od urodzenia mieszkam w Piasecznie. Naukę rozpocząłem w Szkole Podstawowej nr 3 w Piasecznie. Następnie naukę kontynuowałem w Gimnazjum nr 4 w Piasecznie oraz LXX Liceum Ogólnokształcącym im. Aleksandra Kamińskiego w Warszawie. Po ukończeniu szkoły średniej studiowałem dziennie na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, gdzie uzyskałem tytuł magistra nauk prawych. Po zakończonych studiach odbyłem aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Obecnie jestem adwokatem prowadzącym indywidualną kancelarię na terenie naszego miasta. Ukończyłem studia podyplomowe Menedżerów Samorządu Terytorialnego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Mandat radnego objąłem 26 stycznia 2011 r . W Radzie Miejskie w Piasecznie pełnię funkcję Wiceprzewodniczącego Rady oraz opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno. Uczestniczę w pracach komisji: Oświaty, Prawa i porządku publicznego oraz Finansów i Inwestycji. Ponadto jestem członkiem Piaseczyńskiej Rady Pożytku Publicznego. W swojej pracy samorządowej skupiam się na poprawie jakości życia mieszkańców poprzez pomoc w rozwiązywaniu ich codziennych problemów zaczynając od prostych tj. chodniki kończąc na trudnych sprawach administracyjnych, pamiętając o złożonym ślubowaniu:

Radny jest dla mieszkańców. Powinien wychodzić naprzeciw wszystkim oczekiwaniom i potrzebom. Od samego początku moje hasło to „Zawsze dla Was”.

Porozmawiajmy

Masz inicjatywę? Skotntaktuj się ze mną.