Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie

“Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”

Mandat radnego objąłem 26 stycznia 2011 r . W Radzie Miejskie w Piasecznie pełnię funkcję Wiceprzewodniczącego Rady oraz opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno. Ponadto uczestniczę w pracach komisji: Oświaty, Prawa i porządku publicznego oraz Finansów i Inwestycji. W swojej pracy samorządowej skupiam się na poprawie jakości życia mieszkańców poprzez pomoc w rozwiązywaniu ich codziennych problemów zaczynając od prostych tj. chodniki kończąc na trudnych sprawach administracyjnych, pamiętając o złożonym ślubowaniu.

Mandat radnego objąłem 26 stycznia 2011 r . W Radzie Miejskie w Piasecznie pełnię funkcję Wiceprzewodniczącego Rady oraz opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno. Ponadto uczestniczę w pracach komisji: Oświaty, Prawa i porządku publicznego oraz Finansów i Inwestycji. Ponadto jestem członkiem Piaseczyńskiej Rady Pożytku Publicznego. W swojej pracy samorządowej skupiam się na poprawie jakości życia mieszkańców poprzez pomoc w rozwiązywaniu ich codziennych problemów zaczynając od prostych tj. chodniki kończąc na trudnych sprawach administracyjnych, pamiętając o złożonym ślubowaniu.

Działania w liczbach

Metrów wyremontowanych dróg

Złożonych wniosków i interpelacji

Głosów mieszkańców w wyborach

Porozmawiajmy

Masz inicjatywę? Skontaktuj się ze mną.