UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

  • Analiza bieżącej sytuacji, weryfikacja spełnienia przesłanek do ogłoszenia upadłości konsumenckiej a także wskazanie prawdopodobnego przebiegu procesu upadłościowego oraz skutków dla dłużnika i jego rodziny
  • Pomoc w przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
  • Reprezentowanie przed Sądem w postępowaniu o ogłoszenie upadłości

Porozmawiajmy

Honorarium za udzielenie porady prawna wynosi od 123 zł brutto do 430 zł brutto.
Wynagrodzenie za sporządzenie pisma oraz za reprezentowanie przed sądem lub inną instytucją
ustalane jest indywidualnie.

Osoby posiadające Kartę Seniora otrzymują 15% zniżki.

Skontaktuj się ze mną i porozmawiajmy o tym, jak mogę Ci pomóc.

Porozmawiajmy

Honorarium za udzielenie porady prawna wynosi od 123 zł brutto do 430 zł brutto.
Wynagrodzenie za sporządzenie pisma oraz za reprezentowanie przed sądem lub inną instytucją
ustalane jest indywidualnie.

Osoby posiadające Kartę Seniora otrzymują 15% zniżki.

Skontaktuj się ze mną i porozmawiajmy o tym, jak mogę Ci pomóc.