PRAWO RODZINNE

Reprezentowanie Klientów w sprawach o:

  • rozwód, separację,
  • alimenty, w tym także o uznanie obowiązku alimentacyjnego za wygasły oraz egzekucję alimentów,
  • ustalenie oraz egzekucje kontaktów z dzieckiem,
  • ustalenie oraz zaprzeczenie ojcostwa,
  • przyznanie, pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej,
  • zniesienie współwłasności majątkowej małżeńskiej,
  • podział majątku wspólnego małżonków,
  • dotyczących odpowiedzialności majątkowej małżonków za długi.

Porozmawiajmy

Honorarium za udzielenie porady prawna wynosi od 123 zł brutto do 430 zł brutto.
Wynagrodzenie za sporządzenie pisma oraz za reprezentowanie przed sądem lub inną instytucją
ustalane jest indywidualnie.

Osoby posiadające Kartę Seniora otrzymują 15% zniżki.

Skontaktuj się ze mną i porozmawiajmy o tym, jak mogę Ci pomóc.

Porozmawiajmy

Honorarium za udzielenie porady prawna wynosi od 123 zł brutto do 430 zł brutto.
Wynagrodzenie za sporządzenie pisma oraz za reprezentowanie przed sądem lub inną instytucją
ustalane jest indywidualnie.

Osoby posiadające Kartę Seniora otrzymują 15% zniżki.

Skontaktuj się ze mną i porozmawiajmy o tym, jak mogę Ci pomóc.