PRAWO PRACY

Reprezentowanie przed sądem w sprawach o:

  • ustalenie istnienia stosunku pracy,
  • przywrócenie do pracy,
  • uznanie wypowiedzenia o pracę za bezskuteczne,
  • odszkodowanie za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę,
  • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • roszczenia wynikające z odpowiedzialności materialnej pracowników.

Porozmawiajmy

Honorarium za udzielenie porady prawna wynosi od 123 zł brutto do 430 zł brutto.
Wynagrodzenie za sporządzenie pisma oraz za reprezentowanie przed sądem lub inną instytucją
ustalane jest indywidualnie.

Osoby posiadające Kartę Seniora otrzymują 15% zniżki.

Skontaktuj się ze mną i porozmawiajmy o tym, jak mogę Ci pomóc.

Porozmawiajmy

Honorarium za udzielenie porady prawna wynosi od 123 zł brutto do 430 zł brutto.
Wynagrodzenie za sporządzenie pisma oraz za reprezentowanie przed sądem lub inną instytucją
ustalane jest indywidualnie.

Osoby posiadające Kartę Seniora otrzymują 15% zniżki.

Skontaktuj się ze mną i porozmawiajmy o tym, jak mogę Ci pomóc.