PRAWO KARNE

  • Reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed prokuraturą, policją oaz sądem.
  • Sporządzanie pism procesowych.
  • Sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia.
  • Prowadzenie spraw o odroczenie wykonania kary, zawieszenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwa w karze pozbawienia wolności, dozór elektroniczny

Porozmawiajmy

Skontaktuj się z nami i porozmawiajmy o tym, jak możemy Ci pomóc.